Strona Główna / Zobliterowane kanały korzeniowe

Zobliterowane kanały korzeniowe

 

 

Złamane narzędzia w kanale korzeniowym.

Perforacje (dna komory, korzenia).

Niedrożne kanały korzeniowe (obliteracje).

Resorpcje (wewnętrzne, zewnętrzne).


 

Obliteracja kanałów korzeniowych niejednokrotnie stanowi poważny problem w prawidłowym przeprowadzeniu leczenia endodontycznego. Bardzo często do obliteracji dochodzi w wyniku zmian wstecznych zachodzących w miazdze. Na skutek przewlekłego stanu zapalnego miazgi dochodzi do odkładania złogów wapniowych wewnątrz kanału korzeniowego prowadząc do stopniowego zmniejszania jego światła – niedrożności. Do zmiany degeneracyjnych miazgi oraz obliteracji światła komory i kanału korzeniowego może dochodzić również wraz z wiekiem na skutek procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przypadki kliniczne