Złamany instrument endodontyczny poza wierzchołkiem

R2

Stan przed zabiegiem . Widoczny fragment instrumentu poza wierzchołkiem korzenia dystalnego .

R3

Stan po usunięciu ciała obcego .

 

 

Zabieg wykonał lek.dent . Arkadiusz Dziuba