d.47 ponowne leczenie endodontyczne

Pacjent zgłosił się celem ponownego leczenia endodontycznego d.47 .
d.47 o znacznej ruchomości i zmianach endo-perio klasy III wg klasyfikacji Guldnera i Langelanda .

 

Ze względu na rozległość zmian i niepewne rokowanie zdecydowano o terapi dwuseansowej.

W pierwszym etapie kanały korzeniowe po opracowaniu zaopatrzono nietwardniejącym wodorotlenkiem wapnia na okres 1 m-ca.

W drugim etapie po zdjęciu kontrolnym i widocznym procesie gojenia kanały wypełniono „na ciepło”  gutaperką z uszczelniaczem .

Po okresie 1,5 m-ca wykonano zdjęcie kontrolne …

…które potwierdziło prawidłowy proces gojenia .