Strona Główna / Protezy akrylowe

Protezy akrylowe

 

Protezy akrylowe to protezy uzupełniające całkowity lub częściowy brak uzębienia. Zastosowanie tego typu uzupełnienia pozwala na odtworzenie funkcji żucia, oraz estetyki. Protezy te zbudowane są z płyty akrylowej, w mniejszym lub większym stopniu pokrywającej wyrostki zębodołowe oraz podniebienie w zależności od ilości uzupełnianych braków zębowych.

 

 

Protezy akrylowe częściowe stosowane są w przypadku konieczności uzupełniania niewielkiej liczby brakujących zębów, ich utrzymanie na podłożu często wspomagane jest za pomocą metalowych klamer opierających się o zęby własne Pacjenta.

 

Protezy akrylowe całkowite stosowane są w celu rehabilitacji protetycznej bezzębnych łuków zębowych. Zastosowanie tego rodzaju uzupełnienia daje Pacjentom możliwość naturalnego uśmiechania się oraz żucia.

 

Bezzębie ? Zobacz jakie możliwości dają implanty oraz miniimplanty.

 

 

 


Przypadki kliniczne